Therm

Výpočet tloušťky izolantu zateplení Cemix

Výpočty provedeny programem PROTECH TOB 2011 v. 15.1.3 podle ČSN 73 0540 pro vnější stěnu, návrhová venkovní teplota -15 °C, požadovaná vnitřní teplota 18 - 22 °C, konstrukce bez uvažovaných tepelných mostů.

Součinitel prostupu tepla pro stěnu vnější:

UN = 0,30 W/(m2.K) - požadovaná hodnota
Urec = 0,25 W/(m2.K) - doporučená hodnota, stěna těžká
Upas = 0,18 - 0,12 W/(m2.K) - doporučená hodnota pro pasivní budovy

Zvolte typ zdiva a tloušťku

Obyčejný beton
tl.: 250 mm
Cihly CDm
tl.: 240 mm
tl.: 375 mm
Cihly plné
tl.: 300 mm
tl.: 450 mm
tl.: 600 mm
Škvárobetonové tvárnice
tl.: 330 mm
Tvárnice CD INA-A
tl.: 365 mm
Pórobeton
tl.: 300 mm
tl.: 365 mm
Cihelné bloky typu THERM
tl.: 365 mm
tl.: 400 mm
tl.: 440 mm

Zvolte typ zateplení

Cemix THERM P

izolant polystyren pěnový expandovaný fasádní EPS 70 F

(hmotnost 15 kg/m3, λ=0,039 W/(m.K))

Cemix THERM P SILVER

izolant polystyren pěnový expandovaný fasádní EPS 70 F šedý

(hmotnost 15 kg/m3, λ=0,032 W/(m.K))

Cemix THERM M

izolant minerální vlna (MW) s podélným vláknem

(TR=15, λ=0,039 W/m.K)

Cemix THERM M

izolant minerální vlna (MW) s kolmým vláknem

(TR=80, λ=0,042 W/m.K)

Společnost LB Cemix, s.r.o. je tradičním výrobcem zateplovacích systémů Cemixtherm s evropskou kvalitou. Široký sortiment fasádních materiálů nabízí nepřeberné množství různých variant realizace fasády. Výběr fasádních omítek v duhově krásné barevné škále je jednou z nejlepších nabídek na trhu.